తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 30 September 2017

మహిషుని సుతులెటుల గలిగె

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు. 

కం:
మహిషుని దునిమితివనుచును 
మహిజనులిట దలతురుగద మహిమల తల్లీ!
మహిళల నబలల  జెర'చెడు'
మహిషుని సుతులెటుల గలిగె మరి మహిజెపుమా?  

కం:
పంచుము నీ శక్తులనే
మంచిగ నీ యవనిలోని మహిళలకిపుడే
దించగ దుష్టుల మదమును
దంచగ మానమ్ముదోచు దనుజాధములన్. 

Friday, 29 September 2017

డైనోర - బుష్ - యల్‍జి - డెల్ ..... భారతార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.దత్తపది: డైనోర - బుష్ - యల్‍జి - డెల్ ..... భారతార్థంలోఆ.వె:  
భీముడపుడు చాల ప్రీతుడై నోరార 
బుష్కలముగ స్తోత్రములను జదువ 
ఆంజనేయుడట దయల్ జిలుకగజూడ  
పవనుడెల్ల జూచి పరవశించె. 

Thursday, 28 September 2017

వనితల ఖండించు వాడె బల్లిదుడగురా.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 23 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - వనితల ఖండించు వాడె బల్లిదుడగురా. కం: 
వనితల చెరబట్టిన నరు 
గని యూరకనుండబోక కరవాలముతో   
కనికరము లేక దుష్టుడ 
వని, తల ఖండించు వాడె బల్లిదుడగురా.

Sunday, 24 September 2017

వంక లేని దమ్మ రంకు లాడి

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - వంక లేని దమ్మ రంకు లాడి


ఆ.వె: 
కూటికొరకు గాదె కోటి వృత్తులు సరి 
దినము గడుప తనకు దిక్కులేదు 
రోజుకొక్కరైన మోజు రావలె తన
వంక, లేని దమ్మ రంకు లాడి. 

Monday, 18 September 2017

చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ.

 శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ.తేటగీతి:  
నీచ కీచకు భీముడే పీచమడచ
నిజముదెలియక కృష్ణపై నిందవేసి 
వానిమిత్రులు తలపోసి పలికిరిట్లు 
చచ్చె సింహము జింకచే నచ్చెరువుగ.

Thursday, 14 September 2017

చావకండి...బ్లూవేల్స్ "చేతబడి"...జాగ్రత్త.

చావకండి...బ్లూవేల్స్ "చేతబడి"...జాగ్రత్త. 
కందము:
ఆవల కాద్రా, దార్కా 
ఆ"వల"లో నుంచినారు, అక్కాష్మోరా 
బ్లూవేల్సు రూపమందున 
మీ వేళ్ళనుబట్టి పొడుచు మీకన్నులనే. 

కందము:
ఆటా! కాదది పిల్లల 
వేటది, వారల భవితకు వేటది చూడన్
బ్రూటది, చావుకు బంపే
రూటది,పెకలించ దాని రూటును మేలౌ. 

Tuesday, 12 September 2017

రాధికాప్రియుండు రావణుండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాధికాప్రియుండు రావణుండు.


ఆ.వె: 
మదిని మెదులు గాద వదలక వెయ్యేళ్ళు  
ఎంటియారు నటనలిందులోన 
రామచంద్రమూర్తి, రారాజు పాత్రలు
రాధికాప్రియుండు,రావణుండు.

Sunday, 10 September 2017

వాఙ్మయమున నున్నదెల్ల వ్యర్థము సుమ్మీ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - వాఙ్మయమున నున్నదెల్ల వ్యర్థము సుమ్మీ.కందము: 
వాఙ్మయము చదువలేదుగ 
వాఙ్మయమను పదముగూడ వ్రాయుట రాదే
ప్రాఙ్ముఖుడగుచును నేర్వక 
వాఙ్మయమున నున్నదెల్ల, వ్యర్థము సుమ్మీ.

Friday, 8 September 2017

కారు. వాచి. టీవి.సెల్లు మహాభారతార్థంలో

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - కారు. వాచి. టీవి.సెల్లు మహాభారతార్థంలో
ధృతరాష్ట్రునితో శ్రీకృష్ణుడు. 


తేటగీతి: 
కారు పాండవులెప్పుడు కానివారు
వారు రాజ్యమ్ముకోసమై వాచిలేరు
ఏమిటీ వింతవాదన లెరుకలేక 
చెప్పునామాట వినకుంట సెల్లునయ్య. 

Tuesday, 5 September 2017

దోషమే కాదు చేయుట దొంగతనము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దోషమే కాదు చేయుట దొంగతనము.


తేటగీతి: 
వెన్నుడానాడె యుట్టిపై వెన్న పెరుగు 
పాలు మ్రుచ్చిలి పెట్టె సావాసులకును 
తెలియజెప్పెను పరులకై తిండి కొరకు 
దోషమే కాదు చేయుట దొంగతనము.

Sunday, 3 September 2017

" గుంటూరు " పద్యం

నిన్న 2/09/2017 న "ప్రజ - పద్యం " ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు గుంటూరు సెంట్రల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బ్రాడిపేట 19/4 నందు నిర్వహించిన "పద్య కవుల ఆత్మీయ కలయిక" కార్యక్రమములో సామాజిక పద్యాలతో పాటు నేను రచించిన " గుంటూరు " పద్యం.

గుంటూరు పద్యం. 

సీ:
అమరలింగడిచట , నట పానకాలయ్య 
కోటేశుడొకవైపు కొలువుదీర
శేషేంద్ర,కరుణశ్రి, జాషువా,తిక్కన్న 
వికటకవి కవిత్వ విభవమలర 
పలనాటి సీమయున్, బల్ కొండవీడుల 
ధరణికోట కథల తనివిదీర 
ప్రత్తి ,మిరప, ధూమ పత్రంబు, గోంగూర 
పంటలందున పేరు పైననెగుర 
తే.గీ: 
చూడ నాగార్జునునికొండ సొంపుమీర
నేతకళ దీప్తి, పేరున్న నేతలలర 
కనగ గుంటూరు పేరునన్ గర్తపురియె
వెలుగుచున్నది జిల్లాగ తెలుగు నేల.