తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 12 September 2017

రాధికాప్రియుండు రావణుండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 12 - 06 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రాధికాప్రియుండు రావణుండు.


ఆ.వె: 
మదిని మెదులు గాద వదలక వెయ్యేళ్ళు  
ఎంటియారు నటనలిందులోన 
రామచంద్రమూర్తి, రారాజు పాత్రలు
రాధికాప్రియుండు,రావణుండు.
Post a Comment