తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 1 December 2014

పెసర, మినుము, కంది, సెనగ...లతో పార్వతీ కల్యాణము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 07 - 05 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


దత్తపది - పెసర, మినుము, కంది, సెనగ...లతో పార్వతీ కల్యాణము  


తేటగీతి:
చూసె నగ తనయ శివుని, వేసె దండ
వేడ్క మీరగ తనకంది వేల్పు రాగ
చూపె సరసిజ లోచనాల్ సోయగమున
సంబరమ్ములు మినుముట్టె సాంబు జతగ .

No comments: