తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 5 September 2017

దోషమే కాదు చేయుట దొంగతనము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 05 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - దోషమే కాదు చేయుట దొంగతనము.


తేటగీతి: 
వెన్నుడానాడె యుట్టిపై వెన్న పెరుగు 
పాలు మ్రుచ్చిలి పెట్టె సావాసులకును 
తెలియజెప్పెను పరులకై తిండి కొరకు 
దోషమే కాదు చేయుట దొంగతనము.

No comments: