తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 7 April 2018

పరమపదము లభ్యమగును పాపాత్ములకే.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 17 - 11 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ
సమస్య - పరమపదము లభ్యమగును పాపాత్ములకే.కందము: 
పొరబడి పాపము జేసియు
సరిపశ్చాత్తాపమంది సద్వర్తనులై 
హరినమ్మి వేడుకొనగా 
పరమపదము లభ్యమగును పాపాత్ములకే.

No comments: