తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 13 October 2017

విరసంబగు రచన యొప్పె వీనుల విందై.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09 - 07 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - విరసంబగు రచన యొప్పె వీనుల విందై.కందము: 
కిరికిరి మాటల పాటను 
సరిగా బాణీనిగట్టి చక్కగ పాడన్ 
ఉరుకుల పరుగుల యువతకు 
విరసంబగు రచన యొప్పె వీనుల విందై.

No comments: