తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 29 December 2016

చైత్రమందు వినాయక చవితి వచ్చు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  03 - 01 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - చైత్రమందు వినాయక చవితి వచ్చు.మీలో యెవరు కోటీశ్వరుడు లో ఒకని " పాట్లు" 


తేటగీతి: 
నాల్గు ఆప్షన్ల నిచ్చెగా " నాగు " గారు 
హెల్పు లైన్లేవి లేవుగా యేమిచేతు 
ఫిక్సు జేయంగ జెప్పితి ఫియరు లేక 
చైత్రమందు వినాయక చవితి వచ్చు.

No comments: