తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 20 November 2016

చట్రాతిని నారఁదీయఁ జయ్యన వచ్చున్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  03 - 09 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - చట్రాతిని నారఁదీయఁ జయ్యన వచ్చున్.కందము: 
కోట్రెడ్డి నానబెట్టెను
పట్రాయని వాగులోన వాటెడు గోగున్
పేట్రేగి లాగి బాదుచు
చట్రాతిని, నారఁదీయఁజయ్యన వచ్చున్.

No comments: