తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 16 November 2016

ముండను వీక్షించి మగఁడు మోదము నందెన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - ముండను వీక్షించి మగఁడు మోదము నందెన్.  


కందము:
పెండిలినాటివి చిత్రము
లండీ ! యని కళ్ళజోడు నాలందించన్ 
మెండుగ గన చత్వార
మ్ముండను, వీక్షించి మగఁడు మోదము నందెన్.

No comments: