తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 24 October 2016

రక్త దానమ్ము సేయుట రాక్షసమ్ము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  22 - 07 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - రక్త దానమ్ము సేయుట రాక్షసమ్ము. 


తేటగీతి: 
తనదు రక్తము నీయంగ తగని దగచు
నంటు రోగము తగిలించు ననుచు దెలిసి 
యుండి గూడను " శాడిస్టు " మొండి యగుచు 
రక్త దానమ్ము సేయుట రాక్షసమ్ము

No comments: