తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 11 December 2017

చక్కెర చేదనుట విబుధ సమ్మతమె కదా.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 10 - 09 - 2017 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ


సమస్య - చక్కెర చేదనుట విబుధ సమ్మతమె కదా. 


కందము: 
ఎక్కువ జ్వరమున్నప్పుడు 
మిక్కుటముగ తీపినోట మెక్కినయపుడున్
చక్కెర రోగిని తినుమన 
చక్కెర చేదనుట విబుధ సమ్మతమె కదా. 

No comments: