తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 21 March 2017

నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 05 - 2016 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా


కందము: 
చేరగ తలిదండ్రి దివికి 
భారముగా తలచుచున్న వదినన్నలతో 
పోరును బడుచును కుమిలెడు 
నారికి తన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా!
Post a Comment