తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 6 December 2016

జలము ఘనీభవముఁ జెందె జ్వాలలు సోఁకన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  15 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - జలము ఘనీభవముఁ జెందె జ్వాలలు సోఁకన్.కందము: 
అల 'ల్యాబు ' లోన విద్యా 
ర్థుల కుప్పును జేయు విధము దోపగ జూపన్ 
జలజల లవణము గానే 
జలము ఘనీభవముఁ జెందె జ్వాలలు సోఁకన్.    

No comments: