తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 6 October 2016

సైంధవ వధ.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  30 - 06 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - సైంధవ వధ. 







కందము: 
తలకొరివి బెట్టు వానికి 
తలపెట్టగ వాడు కీడు ధరణిని బడగా 
తలదీసె నరుడు సైంధవు 
తలపించగ రాహువు, హరి దయతో నపుడే !

No comments: