తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 3 August 2016

భామను వేధింపఁ దగును పదుగురు మెచ్చన్.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  18 - 03 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భామను వేధింపఁ దగును పదుగురు మెచ్చన్.


తులాభార సమయం లో శ్రీకృష్ణుని మనోగతం....
కందము: 
ప్రేమను సంపదగొన న
న్నీమునికే దానమిచ్చి యిట్టుల జేసెన్ 
తా మనసు మార్చు కొనగను
భామను వేధింపఁ దగును పదుగురు మెచ్చన్.

No comments: