తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 25 August 2016

భారత దేశాధిపతి ఒబామాయె సుమీ

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  02 - 05 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - భారత దేశాధిపతి ఒబామాయె సుమీ

కందము: 
మీరిచ్చిన " చిత్రము " లో 
పేరెన్నిక గన్న వారి పేర్లను చెపుదున్ 
తీరుగ గనపడె మోదీ 
భారత దేశాధిపతి, ఒబామాయె సుమీ! 

No comments: