తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 16 June 2016

చిలుక "పలుకులు"

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  08 - 01 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - చిలుక "పలుకులు" 
తేటగీతి:                                                  
పంచవన్నెల రాచిల్క నెంచి చూడ 
చిలుక పలుకులు మధురము లొలుకు వినగ 
పంచదారల కీరము త్రుంచి చూడ 
చిలుక "పలుకులు" మధురము లొలుకు తినగ.                                                                                                         

No comments: