తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 27 February 2016

నవరాత్రి చందాలు.(మామూళ్ళు)

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  26 - 08 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.
 


వర్ణన - నవరాత్రి చందాలు.(మామూళ్ళు)  కందము: 
అందాలని సరదాలే 
డెందమ్మున దలతుము వినుడీ దసరాలో 
చందాలే యందాలని 
'ధందా' లను చేయరాగ దడబుట్టు గదా !


కందము: 
మామూలే యడుగుదురుగ 
మామూలని కొందరేమొ, మది మూల్గుచునే  
మా   ' మూల '   నేదిలేదని  
మా ముల్లెలు తీయకున్న మరియొప్పరుగా !  

No comments: