తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 14 May 2015

తాళము ....తాళము

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 05 - 10 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - తాళము


నాట్యము నేర్పించు గురువు తన శిష్యునికి పెట్టెలోనున్న తాళ పత్ర గ్రంధమును త్వరగా తెమ్మని చెప్పుట...

కందము:
తాళము మీదను వ్రాసితి
తాళమునెటు వేయవలెనొ తకతయ్యనుచున్
తాళము తీసిటు తెమ్ముర
తాళము నాలస్యమింక త్వరగా రారా !

No comments: