తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 27 February 2015

కారు నలుపు పైన కలిగె ప్రేమ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 25 - 07 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - కారు నలుపు పైన కలిగె ప్రేమ


ఆటవెలది:
కారు కొనగ వెడలె కామాక్షి భర్తతో
కనగ రాగ బిలిచె కస్టమర్ల
కార్ల రంగులెన్నొ కనరారు వానిలో
కారు నలుపు పైన కలిగె ప్రేమ

ఆటవెలది:
జోరు వాన మిగుల కారగా పైనుండి
తేరి జూచె సన్న కారు రైతు
తెల్ల మేఘ ముగని తెల్లబోయెనపుడు
కారు నలుపు పైన కలిగె ప్రేమ

No comments: