తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 25 August 2014

దాన శీలము ... వర్ణన

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 28 - 02 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య -  దాన శీలము ... వర్ణన


కందము:
దానము చేయగ పెరుగు ని
ధానము నీశు పద సన్నిధానము గలుగున్
దానము చేయని చోటది
పానమునకు పనికి రాని పాకుడు కొలనౌ.

No comments: