తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Sunday, 30 March 2014

ఇది ' గో ' మాత

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 27 - 11 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - ఇది ' గో ' మాత  

కందము:
గోమాతను కొలవండిది
గో మాతకు సమము సుండి కువలయమందున్
క్షేమంబు పాడి పంటకు
ప్రేమారగ వాటి సంతు పెరుగగ చూడన్No comments: