తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 8 January 2014

హింస కలుగఁజేయు హితము భువికి.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 02 - 10 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హింస కలుగఁజేయు హితము భువికి.


ఆటవెలది:
పంట పండు కొరకు వ్యవసాయదారుండు
పిచ్చి మొక్కలన్ని పీకి వేయు
చీడ పీడ లన్ని చెలగును గద యిట్టి
హింస కలుగఁజేయు హితము భువికి.

No comments: