తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 16 January 2012

మీసముల దువ్వి వనితలే మిడిసి పడిరి.

కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14-05-2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.
  

సమస్య - మీసముల దువ్వి వనితలే మిడిసి పడిరి.


 తేట గీతి: 


బుర్ర మీసాలు బానెడు బొర్ర యున్న 
తాత వద్దకు చనువుగ తరలి వెళ్ళి
నిమ్మకాయలు నిలబడు నిజము అనుచు
మీసముల దువ్వి వనితలే మిడిసి పడిరి.  

No comments: