తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 30 November 2016

బ్రాహ్మణుండు మాంసభక్షకుండు.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  01 - 11 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.సమస్య - బ్రాహ్మణుండు మాంసభక్షకుండు.ఆటవెలది: 
స్నేహమునకు లేవు చిన్న,పెద్దలనుచు 
ప్రాణమిత్రులైరి పాఠశాల 
శాకపాకములను చప్పరించి దినెడు
బ్రాహ్మణుండు, మాంసభక్షకుండు.

No comments: