తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 11 November 2016

మార్గము శుద్ధిజేయు మార్గము.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  23 - 08 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణ (న) చిత్రం - మార్గము శుద్ధిజేయు మార్గము. 


కందము: 
దుర్గంధము తోనిండిన
మార్గమ్ముల శుద్ధిజేయ మహిదలచెన, ఆ
స్వర్గమ్మునుండి గంగను
భర్గుని వేడుచును దెచ్చి పారించెనిటన్.

No comments: