తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 26 August 2016

హార మొసఁగు శుభము లందఱకును.

శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు  04 - 05 - 2015 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - హార మొసఁగు శుభము లందఱకును.


ఆటవెలది: 
ఏబి సీ విటమిను లైరను కూరల 
శుచియు శుభ్రత గల చోట రుచిగ 
వండి ప్రేమ తోడ వడ్డించు నట్టియా 
హార మొసఁగు శుభము లందఱకును.

No comments: