తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 18 August 2015

దత్తపది - సభ,బిల్లు, ప్రతినిధి, తగవు .

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 14 - 02 - 2014 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

దత్తపది - సభ,బిల్లు, ప్రతినిధి, తగవు
పదాలతో కౌరవసభలో శ్రీకృష్ణుని హితబోధపై పద్యం. 


తేటగీతి:
సంధిజేయగ వచ్చితి సభకు నేను
ఇదియ వినకున్న నగుభయంబిల్లు కూలు
' పాండు కొమరుల ప్రతినిధి! పలుక వలదు
తగవు నీవని ' దెప్పగా తగవులేను.

No comments: