తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 1 May 2015

పోస్టు కార్డు.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 26 - 09 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన - పోస్టు కార్డు.
 


కందము:
మమ్మీ దీన్నేమందురు
అమ్మూలన స్టాంపులోన నట తాతుండెన్
అమ్మమ్మ నాడు తాతకె
సెమ్మెస్ వ్రాసెడిదిదనుచు చెప్పెను నాకే.

No comments: