తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Wednesday, 25 March 2015

జనారణ్యము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 22 - 08 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.వర్ణన - జనారణ్యము.కందము:
కరి, కపి, పులి సింహములు మ
కరి , పాములు, తేళ్ళు, జెర్లు, గ్రద్దలు, నెమళుల్
సరిజూడ కానుపించును
నరరూపమ్మున మసలు జనారణ్యములో.

No comments: