తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Saturday, 21 February 2015

మీసములందమ్ము సతికి మెట్టెలకంటెన్.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 07 - 2013 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


సమస్య - మీసములందమ్ము సతికి మెట్టెలకంటెన్.


కందము:
పూసల హారము దెచ్చితి
వేసుకు రమ్మనుచు జెప్పె వేడుకతోడన్
వాసూరావ్ దువ్వుచు తన
మీసము "లందమ్ము సతికి మెట్టెలకంటెన్." 

No comments: