తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 26 May 2014

షూటింగ్...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 31 - 12 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణన చిత్రం - షూటింగ్... .


 
 


తేటగీతి:
పంచ రంగుల మెరసెడి  పక్షులార
ఏమి చూచుచు నుంటిరో ఎక్కి కొమ్మ
'షూటు ' జేయగ జూతురు చూచువారు
కనుడు జాగ్రత్తగానది  కన్నొ ? గన్నొ ? 


కన్ను = కెమెరా

No comments: