తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 13 May 2014

కాకతీయుల తో రణం...

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21 - 12 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం -  కాకతీయుల  తో రణం... కందము:
కాకలు దీరిన యోధులు
కాకతి రాజుల బహుమతి కట్టడమిదియే
లోకమున నిలిచి యుండెను
శ్రీకరముగ నోరుగంట జేజేలనరే !

No comments: