తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 11 November 2013

కర్ణుని చరమదశ

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 01 - 09 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.


వర్ణ (న) చిత్రం - కర్ణుని చరమదశ

 
కందము:
నీ ' కన్న ' శక్తిమంతుడు
మూకుమ్మడి శాప ఫలము ముప్పిరి గొనెగా
చేకొని బాణము వేయుము
ఆ కర్ణుడు ' తేరు ' కొనని యప్పుడె విజయా!

No comments: