తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Friday, 27 September 2013

కన్నయ్య

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 09- 08 - 2012 న ఇచ్చిన
సమస్యకు నా పూరణ.

వర్ణ (న) చిత్రం - కన్నయ్య

కందము:
వెన్నల దొంగకు భక్తుల
వెన్నుగ దన్నుగ నిలచెడు విశ్వేశునకున్
కన్నయ్యకు నా ద్రౌపది
కన్నయ్యకు సకల జగతి కన్నయ్యకు జే.

No comments: