తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Monday, 14 January 2013

మకర సంక్రమణము మతిని చెఱచు.

 బ్లాగు వీక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.
 
శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 15-01-2012 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - మకర సంక్రమణము మతిని చెఱచు.

ఆటవెలది:
పండు గనుచు చూపు పదులుగా సినిమాలు
మంచి వనగ నొకటి నెంచ లేము
దూర దర్శిని తల దూరిచి దర్శించ
మకర సంక్రమణము మతిని చెఱచు.

No comments: