తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Thursday, 20 December 2012

విష గుళికయయ్యె గీతావివేక రసము.

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 21-12-2011 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ

సమస్య - విష గుళికయయ్యె గీతావివేక రసము.

తేటగీతి:
చూడ చెరకును మెచ్చదు శునక మెపుడు
పంది మెచ్చదు పన్నీరు పైన బడిన
అన్నమరుగని రోగికి నట్లె సుధయు
విష గుళికయయ్యె గీతావివేక రసము.

No comments: