తేనె రుచిని జూడ తీయదనము లేదు--------------------చెరకు రసపు తీపి చెల్లుబాటుగ లేదు ---------------------- పటిక బెల్లమందు పసయె లేదు---------------------------మధురమాయె పద్య మదియె నాకు------------------

Tuesday, 30 August 2011

శంకరాభ(పూ)రణం - పిండి తక్కువైనను దోసె పెద్దదయ్యె ....

శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 11 - 04 -2011 న ఇచ్చిన  సమస్యకు నా పూరణ.

              
             సమస్య :   పిండి తక్కువైనను దోసె పెద్దదయ్యె


తే.గీ:  చూడ పిల్లల జేర్చగ స్కూల్సు కొన్ని
          దృష్టి పెట్టెను డబ్బును  తినుట యందు
          మూర చదువుకు ప్రకటన బారెడయ్యె
          పిండి తక్కువైనను దోసె పెద్దదయ్యె! 

No comments: